บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาอาคารดิออฟฟิซเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่

12 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาอาคารดิออฟฟิซเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2101 8192

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ Super Car ด้านหน้าอาคารดิออฟฟิเซส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.