วันที่

02 ธ.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาอาคารเซ็นทรัลสีลม

306 อาคารเซ็นทรัลสีลมชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 101 8035

สถานที่เจาะ : อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น 2 ห้อง ETHIC

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.