วันที่

02 ก.พ.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2

128 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2811 7000 ต่อ 2220-2222

สถานที่เจาะ : โถงลิฟต์แก้ว ชั้น G

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.