วันที่

09 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 27936000 ต่อ 1901

สถานที่เจาะ : ลานด้านหน้าศูนย์การค้า

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.