วันที่

09 ม.ค. - 15 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลพลาซา บางนา

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2022 2440

สถานที่เจาะ : อาคาร Class Wing ชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.