วันที่

18 มี.ค.

เวลา

10:00 - 15:00

โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ

106 ถนนสาธรใต้ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม Social room

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.