วันที่

12 ก.ค. - 18 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลพลาซา บางนา

1090 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2725 5080

สถานที่เจาะ : ด้านหน้า KFC

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.