วันที่

22 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เคซีจี คอร์ปอร์ชั่น จำกัด

228 ม.11 ถ.เทพารักษ์ กม.14 ต.บางพลีใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 744 2000 ต่อ 211

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร Excellence Center


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.