วันที่

25 ต.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

อาคาร NAPLAB

759 ซอยจุฬา 6 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถหน้าอาคาร NABLAP

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.