วันที่

20 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารเวฟเพลส

55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 655 4425-8

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารเวฟ เพลส ฝั่งถนนวิทยุ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.