วันที่

09 พ.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2246 2323 Ext. 1221

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าอาคารข้างลิฟต์แก้ว

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.