วันที่

05 เม.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2246 2323 Ext. 1221

สถานที่เจาะ : อาคารเบล ชั้น 2 ด้านหน้า Foodcourt

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.