วันที่

05 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2246 2323 Ext. 1221

สถานที่เจาะ : ชั้น Basement อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.