วันที่

10 พ.ค.

เวลา

09:30 - 15:00

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์

1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2751 4000 ต่อ 111

สถานที่เจาะ : ชั้น 9 ห้อง 9 C

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.