วันที่

21 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2483 0049

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารสาทรสแควร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.