วันที่

28 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 202 1857

สถานที่เจาะ : ห้องพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.