วันที่

24 ก.พ. - 25 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารซันทาวเวอร์ส บี

123 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 617 8333 ต่อ 5555

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร บี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.