วันที่

28 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท อัมรินทร์ ราชประสงค์ จำกัด

496-502 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2650 4704

สถานที่เจาะ : ลาน Event Hall ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.