วันที่

26 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0 2577 9999 ต่อ 1845

สถานที่เจาะ : หน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พระราม 9

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.