วันที่

30 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

125 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0 2447 6900 ต่อ 101

สถานที่เจาะ : องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์


 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.