วันที่

28 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 12:00

องค์การค้าของ สกสค.

2249 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2514 4023 ต่อ 127

สถานที่เจาะ : อาคาร 10

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.