วันที่

11 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

361 ถ.นนทบุรี ตำบลท่าทราย ตำบลตลาดขวัญ จ.นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 02 528 4815

สถานที่เจาะ : อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องนนทบุรี 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.