วันที่

08 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2022 2440

สถานที่เจาะ : อาคาร Class Wing ชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.