วันที่

02 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

ถนนเทศปทุม – ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 581 5550

สถานที่เจาะ :สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.