วันที่

16 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานเขตหนองจอก

16 ถนนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 543 1144

สถานที่เจาะ : โรงเรียนวัดหนองจอก

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.