วันที่

31 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานเขตจอมทอง

38 พระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2427 4892

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.