วันที่

21 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานอัยการสูงสุด

51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 515 4213

สถานที่เจาะ : สมาคมภริยาอัยการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.