วันที่

10 ส.ค. - 11 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานอัยการสูงสุด

51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 515 4213

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ช้ัน 4


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.