วันที่

22 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานศาลปกครอง

120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 141 0920

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 2 -3 ชั้น B1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.