วันที่

18 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : โถงอาคาร 3 ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.