วันที่

02 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 610 5280

สถานที่เจาะ : ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า (ซอยโยธี)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.