วันที่

26 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานบริหารจัดการเขตปลอดอากร

999 ม.7 อาคารสำนักงานเขตปลอดสาทร ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 134 1619

สถานที่เจาะ : อาคาร BC-1 ชั้น 3 ห้อง 4350

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.