วันที่

07 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 787 6947

สถานที่เจาะ : ด้านหลังอาคาร 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.