วันที่

15 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองบัญชาการการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

100 ถ.วิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องโถงชั้น 1 อาคาร บช.ศ.

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.