วันที่

11 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 158 0740-42 ต่อ 55

สถานที่เจาะ : หน้าตลาดประชานิเวศน์ 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.