วันที่

29 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ แขวงวังจันทร์เกษม  เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2288 5578

สถานที่เจาะ : บริเวณถนนพิษณุโลก ด้านข้าง สพฐ 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.