วันที่

18 พ.ย.

เวลา

12:00 - 15:30

สำนักกษาปณ์

13/1 ม. 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 834 8300-50 ต่อ 1103-4

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.