วันที่

05 ก.ย.

เวลา

09:00 - 12:00

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

129/1-5 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 591 9555 ต่อ 1404

สถานที่เจาะ :ห้องประชุม ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.