วันที่

01 ส.ค.

เวลา

09:00 - 19:00

สามย่านมิตรทาวน์

197/2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 483 0049

สถานที่เจาะ : หน้าร้าน Muji

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.