วันที่

06 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สถานทูตสหรัฐอเมริกา GPF

93/1 ตึก GPF ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2205 5637

สถานที่เจาะ : ล๊อบบี้ชั้น 1 อาคาร B ตึก GPF

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.