วันที่

08 ส.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

สวนจตุจักร

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2279 3764

สถานที่เจาะ : หน้าจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.