วันที่

20 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสามเสน

935/11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 241 8400 ต่อ 104, 105

สถานที่เจาะ : หน้าร้าน Donkin Donut

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.