วันที่

17 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท สยามสินธร จำกัด

130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2263 2500 ต่อ 101

สถานที่เจาะ : ทาวเวอร์ 3 ชั้น  11 ห้อง The Forum

 

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.