วันที่

22 ธ.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท สยามสินธร จำกัด

130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2263 2500 ต่อ 400

สถานที่เจาะ :  ชั้น G ข้างธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.