วันที่

29 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สมาคมศิษย์เซ็นต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงแรม S31 545 ถนนสุขุมวิทซอย 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม The Chamber ชั้น B

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.