วันที่

08 เม.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

819 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : หน้าโชว์รูม Honda พระราม 9

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.