วันที่

27 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2587 7412

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมปรามแก้ว อาคาร 63

 

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.