วันที่

15 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สภาผู้แทนราษฎร

1111 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2242 5900 ต่อ 7402

สถานที่เจาะ : ห้องบรรยายใหญ่ B1-2 ชั้น B1

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.