วันที่

19 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2763 2621

สถานที่เจาะ : หน้าศูนย์วิจัย COE ชั้น 2 บริเวณอาคาร A

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.