วันที่

05 ก.ย.

เวลา

09:00 - 12:00

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

58 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 524 5286 

สถานที่เจาะ : หน้า AIT เซ็นเตอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.